Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
se bude konat ve dnech od 02.05.2021 do 16.05.2021.

ORGANIZACE ZÁPISU DO MŠ

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ

Přihláška zde

Potvrzení od lékaře zde