Třídy Svatopluka Čecha

Zástupkyně řed. pro odloučené pracoviště
 • Bc. Václavíková Lenka

 

Pedagogický sbor
 • Bc. Červenková Olga
 • Mgr. Pesničáková Lenka
 • Bc. Šigutová Martina
 • Bc. Zavadilová Ivana, DiS.
 • Bc. Fajkošová Květuše

 

Školní asistent

 

 • Čapková Andrea
Provozní pracovnice
 • Hejdová Markéta
 • Lanczová Lenka
 • Strnadlová Lucie
 • Chýlková Marcela - pradlena
 • Koišová Drahomíra - saunařka

 

Údržbář
 • Dudek Petr

 

Školní jídelna
 • Rajnochová Vladimíra – vedoucí ŠJ
 • Dvořáčková Květoslava
 • Žišková Bronislava