Třídy Josefa Lady

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte  k předškolnímu vzdělávání ke dni 1.9.2021

v Mateřské škole Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790


Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 rozhodla svou ředitelkou za podmínek stanovených § 34, § 165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání takto:

Žádosti podané pod níže uvedeným registračním číslem dítěte se vyhovuje v plném rozsahu.

Registrační číslo dítěte:

1

9

17

25

2

10

18

26

3

11

19

 

4

12

20

 

5

13

21

 

6

14

22

 

7

15

23

 

8

16

24

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení

ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním u ředitelky

Mateřské školy Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790

Bc. Bohdana Jurášková   Datum vyvěšení 21.05.2021

ředitelka Mateřské školy Sněženka FM

 

správní orgán, tel: 774 779 818

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola Sněženka bude v provozu v ČERVENCI na pracovištích J.Lady a 8.pěšího pluku

Provoz ostatních MŠ během letních prázdnin

Přihlášky k prázdninovému provozu obdržíte e-mailem

 

Vážení rodiče,


vzhledem k situaci kolem pandemie COVID-19, bude od pondělí 25.1.2021 v naší MŠ platné toto opatření:

V době od 6:00 do 7:00 a od 16:00 do 16:30 budou mít zaměstnanci i děti při pohybu ve „scházecí“ třídě Míček nasazenou roušku nebo respirátor.

V této době se setkávají děti ze všech tříd a v případě přítomnosti osoby pozitivní na COVID-19 by musela do karantény celá mateřská škola.

Jestliže dodržíme výše uvedené opatření, případná karanténa se bude týkat jen osob (zaměstnanců i dětí) z konkrétní třídy, nebo těch co byli v přímém kontaktu s nakaženou osobou.

Stále je nutné, aby v sáčku v šatně mělo roušku k dispozici každé dítě. V době od 6:00 do 7:00 přivádějte děti s rouškou již nasazenou.

Děkujeme, že nám to pomáháte  zvládnout

 

Bc.Bohdana Jurášková, ředitelka školy

 


 

Rodiče a jiní doprovázející dospělí, kteří vodí nebo vyzvedávají děti,

jsou v prostorách MŠ povinni nosit roušku a v zádveří  si vydezinfikovat ruce.

 


 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

se bude konat dle aktuální epidemiologické situace.

Sledujte web mš.

 


 

ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Oběd je možné odhlásit DEN PŘEDEM od 6:00 do 13:00 osobně, telefonicky nebo do sešitu při vstupu do MŠ.

Výjimka je pouze v pondělí, kdy se děti mohou odhlásit telefonicky do 7. hodiny.

Na pozdější odhlášení nelze reflektovat. V jídelně se po 13. hodině objednávají potraviny na druhý den.

 

Po delší nepřítomnosti dítěte je nutné jej také ke stravování přihlásit.

 


 

VSTUP DO MŠ NA ČIPY

Vážení rodiče, od 1.10.2016 je spouštěn pro větší bezpečnost systém vstupu do budovy na osobní čipy. Do MŠ se pomocí čipů dostanete v těchto časech:

6:00 - 8:15

12:00- 12:30

14:15- 16:30

Je důležité, aby se každý rodič při vstupu do MŠ přihlásil čipem, a to i v případě, že se u dveří sejde více rodičů.