Třídy Josefa Lady

Míček
Tematická část: Čertovská školka

Datum: 6. 12. – 10. 12. 2021
Cíl tematické části:

· 5.2.1.2 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

· 5.4.5 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

· 5.2.2.2 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

· 5.2.2.4 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Ranní činnosti:

· Hry u stolečku – grafomotorické cviky na uvolnění zápěstí, hry s PET víčky

· Převážně volná hra, rozvoj komunikace mezi kamarády, utváření přátelských vazeb

Ranní kruh:

· Mikulášská nadílka – opakujeme pojmy Mikuláš, anděl, čert, povídáme si o tradici

· Jak vypadá čert – uvítání dětí v čertovské školce, popis čerta

· Dobrý sluha, špatný pán – rozhovor s dětmi na téma oheň, proč je nebezpečný, k čemu nám slouží

· Když se čerti ženili – seznámení s písní

· Čertovský den

Pohybová aktivita:

· Čertovské rejdění – střídání lokomočních pohybů na zvuk bubínku

· Říkadlo s pohybem

· Čertí honičky

Řízená činnost:

· Mikulášská nadílka

· Jak vypadá čert

- Popis čerta, úvod do čertí školky

- VČ - Výroba čertích čelenek

- 3-4 dílné puzzle čertíci

- Předmatematické představy kotlíky + uhlíky, procvičování číselné řady 1 – 5

- Omalovánky čertů

· Dobrý sluha, špatný pán

- VČ – společná práce, tvoření ohně pomocí otisku rukou

- Třídění čertíků malý X velký

- Čertovské pexeso

- Pokusy s ohněm, dbáme na bezpečnou vzdálenost dětí od prováděného pokusu

· Když se čerti ženili

- Nácvik písně

- Hra s Orffovými nástroji

- Hudebně – pohybová část

- VČ – výroba čertíků pomocí černého uhlu

· ČERTOVSKÝ DEN

PROSÍME RODIČE, ZDA BY DĚTI MOHLY PŘIJÍT V KOSTÝMECH ČERTA!

Hudební činnosti:

· Zpěv s klavírem, rytmizace

Pobyt venku

· Procházka na náměstí, ukázka vánočního stromu

Pozorování změn v přírodě při procházkách

 
Vánoční jarmark

Vánoční jarmark v naší MŠ se bude konat ve středu 15.12.2021 od 14:00 do 16:30 na chodbě naší školky.

Výrobky a zboží můžete tedy nosit až do pondělí 13.12..2021

Děkujeme

 
Dotazník pro rodiče

Milí rodiče, dotazník, který v těchto dnech obdržíte od učitelek ve třídách je k dispozici také ke stažení ZDE.

Vyplněný jej můžete odevzdat do papírové schránky v zádveří MŠ, nebo tako do poštovní schránky u malé branky.

Děkujeme Vám za Váš čas

kolektiv MŠ Sněženka

 
Informace pro rodiče

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020, provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30.

Děti se od 6:00 do 7:00 scházejí na třídě Míček (přízemí) a od 16:00 se na třídě Míček rozcházejí (nebo v případě příznivého počasí na zahradě MŠ).

Dítě bude v MŠ potřebovat:

- oblečení na pobyt v MŠ

- papuče (ne nazouváky)

- oblečení a obuv na pobyt venku (přiměřené počasí, vhodné na hraní)

- pláštěnku a gumáky

- láhev na pití (prázdnou, vymytou, označenou, aby si ji poznalo i dítě)

- náhradní spodní prádlo a ponožky