Třídy Svatopluka Čecha

Sluníčko

 

  • Vaše děti v letošním školním roce vzdělávají: Bc. Červenková Olga a Bc. Fajkošová Květuše
  • Do tělocvičny chodíme ve čtvrtek a v úterý máme zamluvenou saunu


Prosinec 2021

Integrovaný blok: Kam mé kroky vedou.

Téma: „Perník chutná sladce“

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Perník chutná sladce

Příběh nám otevírá možnost položit si otázku: Kdo je to vlastně Mikuláš a proč ho na pozemské pouti doprovázejí anděl a čert? Možná objevíme, že anděl a čert jsou vlastně ztělesněné symboly dobra a zla. Anděl se raduje z toho, co děláme dobře, čerta zase potěší každá lidská špatnost. A tak se pomocí anděla a čerta můžeme učit rozlišovat dobro a zlo kolem nás.

Naším hlavním záměrem by mělo být odstranit dětskou hrůzu z Mikuláše, a především z čertů. Ujasnit si společně, že všichni občas děláme něco nedobře, ale je důležité vědět, jak by to mělo být správně, a zkusit to napravit.

Zvířátka měla nejraději pohádku o perníkové chaloupce. Můžeme si ji společně vyprávět a domluvit se, kdo byl zlý a kdo hodný.

Také se dovíme, že perník krásně voní. Čím to může být, se nejlépe dozvíme, když zkusíme perník sami upéci a třeba pak někomu darovat.

 
Listopad 2021

Integrovaný blok: Co mé oči vidí.

Téma: „Jak pouštěli draka“

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: Jak pouštěli draka

Děti se budou učit vyznat se v emocích svých a lidí okolo sebe. V příběhu „Jak pouštěli draka“ potkáme strach, smutek, radost i zlost, základní lidské vlastnosti, které by dítě předškolního věku mělo umět rozpoznat. Příběh a následné činnosti dětem pomohou učit se tyto emoce rozlišovat.

Děti se pomocí zápletky v textu dozví, jak nebezpečné mohou být pro děti zápalky či zapalovač děti se domluví, že pokud s nimi budeme někdy manipulovat, tak pouze pod dozorem rodičů, ale nikdy ne sami.

Důležitým ponaučením vyplývajícím z příběhu je, že prát a strkat se kvůli hračce nevede k cíli a může se stát, že hračku zničíme nebo nám uletí jako drak. Společně se budeme učit přijít na to, že místo hádek a rvaček je lepší se domlouvat a dohodnout řešení, které bude přijatelné pro obě strany.

Děti si pomocí pohybových a didaktických her, pracovních listů rozšíří slovní zásobu o některá homonyma a procvičí si číselnou řadu.

 

 
Říjen, listopad 2021

Téma: Do školky na dvorku přišel podzim

Filozofie a vzdělávací cíle vyplývající z příběhu: „Do školky na dvorku přišel podzim“

Cílem tohoto celku je vést děti k respektování druhých, konkrétně jejich chutí a nechutí, v rámci předem domluvených pravidel, a spolu s tím k prozkoumávání některých dalších pojmů, např. co to znamená, když je člověku něco líto. Domluvíme se, že si nebudeme navzájem způsobovat lítost ani smutek. Budeme se snažit nikomu neubližovat, tedy ani naší paní kuchařce (uklízečce atd.) - vážíme si její práce a o tom co udělala, mluvíme s úctou.

Další cíle se vztahují k proměnlivosti a rozmanitosti přírody během roku, k charakteristickým znakům tohoto období. Budeme rozvíjet estetický vztah k přírodě, učit se vnímat krásu barevných stromů, listů, plodů. Budeme se učit chápat vliv lidské činnosti na přírodu (ochrana versus poškozování), vytvářet potřebu pečovat o ní a bránit jejímu ničení.